Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

17/05/2024 Raporty bieżące 7/2024

Zarząd Spółki DADELO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 13 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 13:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dadelo.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.