Wyniki finansowe

2021202020192018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów82.81464.52133.38028.742
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7.1486.272275(1.605)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0.530.440.10(1.18)
Zysk (strata) netto6.0245.061142(1.616)
Aktywa razem110.00231.45416.431 13.943
Kapitał własny103.72919.60512.282 12.140
Marża brutto (%)32.41%29.37%24.8%25.2%
EBITDA (%)10.79%10.17%2.9%(1.8%)
Liczba akcji11.467.500 11.467.500 11.467.500 11.467.500
Źródło: Sprawozdania Finansowe (tys. zł / zbadane) Sprawozdanie za 2021 rok sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Dane operacyjne

2021202020192018
Liczba zamówień 296 053243 981137 837124 694
Liczba użytkowników5 884 4255 416 4982 637 3732 656 985
Średnia wartość zamówienia netto (PLN)276264236216
Ocena użytkowników na Opineo5
(5373 opinii)
4,94
(4794 opinii)
4,9
(728 opinii)
4,7
(1708 opinii)