Wyniki finansowe

20222021202020192018
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów117.20182.81464.52133.38028.742
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 4367.1486.272275(1.605)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0.340.530.440.10(1.18)
Zysk (strata) netto3.9176.0245.061142(1.616)
Aktywa razem119.685110.00231.45416.431 13.943
Kapitał własny105.956103.72919.60512.282 12.140
Marża brutto (%)30.49%32.41%29.37%24.8%25.2%
EBITDA (%)5.86%10.79%10.17%2.9%(1.8%)
Liczba akcji11 604 85011.467.500 11.467.500 11.467.500 11.467.500
Źródło: Sprawozdania Finansowe (tys. zł / zbadane) Sprawozdanie za 2022 rok sporządzono w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Dane operacyjne

20222021202020192018
Liczba zamówień 394 950296 053243 981137 837124 694
Liczba użytkowników6 554 7125 884 4255 416 4982 637 3732 656 985
Średnia wartość zamówienia netto (PLN)320276264236216
Ocena użytkowników na Opineo4,95
(6221 opinii)
5
(5373 opinii)
4,94
(4794 opinii)
4,9
(728 opinii)
4,7
(1708 opinii)