Zarząd

Ryszard Zawieruszyński

Ryszard Zawieruszyński jest związany ze Spółką od 2018 r., kiedy objął funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Zawieruszyński posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spółek działających w branży e-commerce.

W 1999 r. założył spółkę Citynet Media s.c. (później Marketeo S.A.). Następnie założył oraz pełnił funkcję wiceprezesa (lata 2000-2006) w spółce Opony.com.pl sp. z o.o. (później Oponeo). W 2006 r. założył spółkę Narzędzia.pl sp. z o.o. (później Rotopino.pl S.A.).
Ryszard Zawieruszyński ukończył w 1997 r. studia na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, uzyskując tytuł inżyniera mechaniki.

Jacek Zieziulewicz jest związany ze Spółką od stycznia 2020 r., kiedy został powołany na stanowisko członka Zarządu oraz Dyrektora Handlowego, odpowiedzialnego za politykę handlową Spółki.

Pan Zieziulewicz rozpoczął swoją karierę zawodową w spółce Vobis Microcomputer sp. z o.o. (później Vobis S.A.) jako sprzedawca-serwisant, a następnie obejmując funkcje kierownika sklepu, kierownika ds. rozwoju, dyrektora sprzedaży, wiceprezesa zarządu i członka rady nadzorczej. W 2011 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu oraz dyrektora ds. sprzedaży i marketingu w spółce Kross S.A. W 2015 r. pracował w spółce Megaron S.A., w której pełnił funkcje kolejno dyrektora handlowego i wiceprezesa zarządu.

Jacek Zieziulewicz ukończył w 1990 r. studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. W 2001 r. uzyskał absolutorium na studiach MBA w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie. Posiada także dyplom trenera biznesu zdobyty w Szkole Biznesu Moderator we Wrocławiu (2014 r.).

Wojciech Topolewski jest związany ze Spółką od 2017 r., kiedy został prokurentem Spółki. W 2019 r. został powołany na stanowisko członka Zarządu.

W latach 2007-2017 pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółce Oponeo, a od 2017 r. funkcję członka zarządu. W latach 2010-2019 był związany ze spółką Autocentrum.pl S.A., w której sprawował funkcję członka rady nadzorczej. Od 2011 r. do 2019 r. był również członkiem rady nadzorczej w spółce Rotopino.pl S.A.

W latach 2018-2020 obejmował stanowisko prezesa zarządu spółki Oponeo Brandhouse sp. z o.o.

Wojciech Topolewski ukończył w 2011 r. studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra.

Kadencja członków Zarządu jest łączna i wynosi pięć lat. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Zarząd liczy od jednej do pięciu osób. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza. 

Rada Nadzorcza

Dariusz Topolewski jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki od stycznia 2018 r.

Pan Topolewski posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu spółek działających w branży e-commerce. Był pomysłodawcą i współzałożycielem spółek CityNet Media s.c., z której rozwinęły się spółki Oponeo oraz Rotopino.pl S.A. (1999-2004 r.), Centercom s.c., zajmującej się hurtową dystrybucją podzespołów komputerów PC (1996-2000 r.) oraz KNT Media, zajmującej się dystrybucją sprzętu komputerowego i oprogramowania (1996-2001 r.). W latach 2004-2007 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w spółce Drewno.pl sp. z o.o.

Dariusz Topolewski pełni funkcje członka rady nadzorczej w spółkach Rotopino.pl S.A. (od 2011 r.), a także członka zarządu w spółach Oponeo (od 2007 r.), Oponeo.com Inc. (od 2013 r.) oraz Oponeo.co.uk Ltd. (od 2012 r.).

Dariusz Topolewski w latach 1990-1995 studiował na Wydziale Mechanicznym Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy w specjalizacji projektowanie procesów technologicznych oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1994-1996 r.)

Michał Butkiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od stycznia 2018 r. oraz Członkiem Komitetu Audytu od października 2020 r.

Pan Butkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu różnymi obszarami przedsiębiorstw. W latach 1992-2008 pracował przy wdrażaniu projektów strategicznych dla PKO Bank Polski S.A., GCB Centrostal Bydgoszcz S.A. oraz Bank Pocztowy S.A.

Pan Butkiewicz posiada również udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu działalności w branży e-commerce, zdobyte w spółce Oponeo, w której od września 2008 r. pełni funkcję członka zarządu i dyrektora finansowego. W Oponeo Pan Butkiewicz zajmuje się m.in. nadzorem nad finansami, księgowością, HR, administracją, logistyką i magazynowaniem.

Michał Butkiewicz ukończył w 1993 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując tytuł magistra prawa.

Wojciech Małachowski jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkiem Komitetu Audytu od października 2020 r.

Pan Małachowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego. W latach 1994-2017 prowadził własną działalność gospodarczą MW Pośrednictwo Ubezpieczeniowe, w ramach której świadczył usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego dla AIG Amplico Life S.A., Pramerica S.A., Warta S.A., RB Expert S.A. i PDK S.A. Od 2018 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Struktury w Generali Finance sp. z o.o.

Wojciech Małachowski ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, uzyskując tytuł magistra inżyniera.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce, spełnia kryteria niezależności.

Lucjan Ciaciuch jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu od października 2020 r.

Pan Ciaciuch posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów. W latach 1977-1979 pełnił funkcję inspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Bydgoszczy, a następnie w latach 1979-1982 w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. W 1983 r. pełnił funkcję Starszego Komisarza Skarbowego w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy. W latach 1983-1991 obejmował stanowisko Dyrektora Wydziału Finansowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od 1991 do 1995 był zastępcą prezesa, dyrektorem ds. finansowych w PBPP Piecobudowa-Bydgoszcz. W latach 1995-2011 sprawował funkcję biegłego rewidenta w Uni-Rach-Plus sp. z o.o. Od 2011 r. prowadzi własną firmę audytorską Uni-Rach-Audyt L. Ciaciuch.

Lucjan Ciaciuch ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując tytuł magistra administracji. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 500/4802 oraz kwalifikacje na syndyka i likwidatora przedsiębiorstw.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce, spełnia kryteria niezależności oraz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Ernest Pujszo jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki od czerwca 2023 roku. 

Pan Pujszo jako Dyrektor Handlowy w Oponeo.pl S.A. zajmuje się nadzorem nad pionem handlowym spółki, który obejmuje m.in. kontakty z producentami i dostawcami oraz relacje z klientami.  Pracę w OPONEO.PL S.A. rozpoczął w 2008 roku jako koordynator rynków zagranicznych tworząc dział sprzedaży zagranicznej, a następnie koordynując rozwój spółki na – obecnie –  kilkunastu rynkach.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu w OPONEO Lastik Satış ve Pazarlama Dış Ticaret Limited Şirketi, Członka Zarządu w OPONEO.CO.UK LTD i OPONEO.COM INC., prokurenta w Oponeo.de GmbH i Członka Rady Nadzorczej w spółce Rotopino.pl S.A.

Posiada wykształcenie wyższe ze stopniem doktora nauk chemicznych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w 2015 roku.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Kadencja członków Rady Nadzorczej jest łączna i wynosi pięć lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, które wyznacza także Przewodniczącego Rady Nadzorczej.