Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Informacja o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego.
Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 i 2021
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
Korekta numeru raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 13.01.2021 r.
Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku
Zakończenie subskrybcji
Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Wprowadzenie PDA