DataWydarzenie
09-11-2022Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
18-08-2202Raport za I półrocze 2022 roku

Archiwalne wydarzenia

DataWydarzenie
24-05-2022Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
06-04-2022Raport roczny za rok 2021
11-05-2022Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A.
15-11-2021Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
23-08-2021Raport za I półrocze 2021 roku
24-05-2021Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
29-01-2021Raport roczny za 2020 roku