DataWydarzenie
07-11-2024Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku
14-08-2024Raport za I półrocze 2024 roku

Archiwalne wydarzenia

DataWydarzenie
13-06-2024Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A.
23-05-2024Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku
29-04-2024Raport roczny za rok 2023
08-11-2023Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku
17-08-2023Raport za I półrocze 2023 roku
24-05-2023Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku
17-05-2023Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A.
05-04-2023Raport roczny za rok 2022 roku
06-04-2022Raport roczny za rok 2021
24-05-2022Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku
18-08-2022Raport za I półrocze 2022 roku
09-11-2022Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku
11-05-2022Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dadelo S.A.
15-11-2021Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku
23-08-2021Raport za I półrocze 2021 roku
24-05-2021Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
29-01-2021Raport roczny za 2020 roku