Raport okresowy kwartalny 3/2023 Q

08/11/2023 Raporty okresowe 4/2023
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zł w tys. zł w tys. EURw tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-303 kwartał_y_ narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartał_y_ narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Przychody ze sprzedaży156 99494 92334 29820 248
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej3 0084 503657961
III. Zysk _strata_ brutto3 0674 8766701 040
IV. Zysk _strata_ netto2 4653 897539831
V. Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 088-5 9761 330-1 275
VI. Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 254-632-1 148-135
VII. Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 479-2 113-323-451
VIII. Razem przepływy pieniężne netto-644-8 721-141-1 860
IX. Liczba akcji _w szt._11 673 52511 604 85011 673 52511 604 850
X. Rozwodniona liczba akcji _w szt._11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
XI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,210,340,050,07
XII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_0,210,330,050,07
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_9,299,132,031,95
XIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_9,299,072,031,94
XV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda _w zł/EUR_0,001 740 727,500,00374 938,61
XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_0,000,150,000,03
XVII. Aktywa, razem143 069115 56630 86323 731
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem5 2501 7431 133358
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe razem29 3577 8876 3331 620
XX. Kapitał własny razem108 462105 93723 39821 754
XXI. Kapitał akcyjny2 3352 321504477