Raport okresowy kwartalny 3/2022 Q

09/11/2022 Raporty okresowe 4/2022
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Przychody ze sprzedaży94 92365 73220 24814 420
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 5037 1579611 570
Zysk (strata) brutto4 8767 6431 0401 677
Zysk (strata) netto3 8976 1818311 356
Razem przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 976-16 036-1 275-3 518
Razem przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-632-21 124-135-4 634
Razem przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 11372 452-45115 894
Razem przepływy pieniężne netto-8 72135 291-1 8607 742
Liczba akcji (w szt.)11 604 85011 604 85011 604 85011 604 850
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)11 673 52511 673 52511 673 52511 673 525
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,340,530,070,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,330,530,070,12
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)9,138,961,951,97
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)8,078,911,941,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,150,000,030,00
Aktywa, razem115 566111 16623 73124 590
Zobowiązania długoterminowe razem1 7432 724358603
Zobowiązania krótkoterminowe razem7 8876 1451 6201 359
Kapitał własny razem105 937102 29721 75422 628
Kapitał akcyjny2 3212 294477507