Zawiadomienie o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR

20/08/2021 Raporty bieżące 26/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd DADELO S.A. informuje, że w dniu 20 sierpnia 2021 roku Emitent otrzymał od Prezesa Zarządu Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, powiadomienie o transakcji na akcjach DADELO S.A., zawartych w dniu 25 maja 2021 r., o których mowa w art. 19 ust 1 Rozporządzenia MAR.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.