Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A. 

18/05/2023 Raporty bieżące 7/2023

Zarząd DADELO S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZ Spółki w dniu 17.05.2023 r.:

1.OPONEO S.A. – 6.867.500 głosów, co stanowiło 78,52 % głosów na WZA i stanowi 59,18 % w głosach ogółem w Spółce.
2.GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – 657.208 głosów, co stanowiło 7,51 % głosów na WZA i stanowi 5,66 % w głosach ogółem w Spółce.
3.TFI ALLIANZ POLSKA – 834.135 głosów, co stanowiło 9,54 % głosów na WZA i stanowi 7,19 % w głosach ogółem w Spółce.