Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A. w dniu 30 czerwca 2021 roku DADELO SPÓŁKA AKCYJNA

02/07/2021 Raporty bieżące 22/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %.

Zarząd DADELO S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „ZWZ” Spółki w dniu 30.06.2021 r.:

  1. OPONEO.PL S.A. – 6 867 500 głosów, co stanowiło 91,26 % głosów na ZWZ i stanowi 59,89 % w głosach ogółem w Spółce.
  2. GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – 657 000 głosów, co stanowiło 8,73 % głosów na ZWZ i stanowi 5,73 % w głosach ogółem w Spółce.