Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A.

12/05/2022 Raporty bieżące 10/2022

Zarząd DADELO S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZ Spółki w dniu 11.05.2022 r.:

1.GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – 657.208 głosów, co stanowiło 51,48 % głosów na WZA i stanowi 5,70 % w głosach ogółem w Spółce.

2.GOVERNMENT OF NORWAY – 168.329 głosów, co stanowiło 13,19 % głosów na WZA i stanowi 1,46 % w głosach ogółem w Spółce.

3.ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ SELEKTYWNY – 196.264 głosów, co stanowiło 15,37 % głosów na WZA i stanowi 1,70 % w głosach ogółem w Spółce.

4.ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKTYWNEJ ALOKACJI- 92.127 głosów, co stanowiło 7,22 % głosów na WZA i stanowi 0,80 % w głosach ogółem w Spółce.

5.ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ AKCJI MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK- 70.115 głosów, co stanowiło 5,49 % głosów na WZA i stanowi 0,61 % w głosach ogółem w Spółce.

6.ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ STABILNEGO WZROSTU- 66.494 głosów, co stanowiło 5,21 % głosów na WZA i stanowi 0,58 % w głosach ogółem w Spółce.