Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Dadelo S.A. 

14/06/2024 Raporty bieżące 9/2024

Zarząd DADELO S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5 % głosów na ZWZ Spółki w dniu 13.06.2024 r.:

1. OPONEO S.A. – 6.867.500 głosów, co stanowiło 70,85 % głosów na WZA i stanowi 58,83 % w głosach ogółem w Spółce.
2. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ALLIANZ POLSKA S.A. – 990.594 głosów, co stanowiło 10,22 % głosów na WZA i stanowi 8,49 % w głosach ogółem w Spółce.
3. SANTANDER Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – 682.400 głosów, co stanowiło 7,04 % głosów na WZA i stanowi 5,85 % w głosach ogółem w Spółce.
4. GENERALI OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY – 657.208 głosów, co stanowiło 6,78 % głosów na WZA i stanowi 5,63 % w głosach ogółem w Spółce.