Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Dadelo S.A. w dniu 26.06.2023 roku

27/06/2023 Raporty bieżące 15/2023

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd DADELO S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 26.06.2023 r.:

1.OPONEO S.A. – 6.867.500 głosów, co stanowiło 87,18% głosów na WZA i stanowi 59,18% w głosach ogółem w Spółce.
2.TFI ALLIANZ POLSKA – 834.135 głosów, co stanowiło 10,68% głosów na WZA i stanowi 7,25% w głosach ogółem w Spółce.