Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DADELO S.A. w dniu 26.06.2023 roku

27/06/2023 Raporty bieżące 14/2023

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd DADELO S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26.06.2023 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DADELO S.A. nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.