Sprostowanie omyłki pisarskiej w raporcie ESPI nr 15/2023 z dnia 27.06.2023 roku

27/06/2023 Raporty bieżące 17/2023

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd DADELO S.A. w związku ze stwierdzeniem omyłki pisarskiej, prostuje informacje zawarte w raporcie ESPI nr 15/2023 z dnia 27.06.2023 roku dotyczące liczby głosów akcjonariusza TFI ALLIANZ POLSKA oraz podaje do publicznej wiadomości prawidłowy wykaz osób, które posiadały co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 26.06.2023 r., uwzględniający właściwą liczbę akcji ww. akcjonariusza:

  1. OPONEO S.A. – 6.867.500 głosów, co stanowiło 87,18% głosów na WZA i stanowi 59,18% w głosach ogółem w Spółce.
  2. TFI ALLIANZ POLSKA – 841.554 głosów, co stanowiło 10,68% głosów na WZA i stanowi 7,25% w głosach ogółem w Spółce.