Przystąpienie do systemu ESPI

31/12/2020 Raporty bieżące 1/2020

Zarząd DADELO S.A. z siedzibą w Bydgoszczy informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji – ESPI.
W związku z powyższym od dnia 31 grudnia 2020 roku DADELO S.A. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _ESPI_

DADELO SPÓŁKA AKCYJNA