Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w IV kwartale 2021 roku

11/01/2022 Raporty bieżące 1/2022

Zarząd Dadelo S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w IV kwartale 2021 roku wynosi 17 224 788,72 zł, co oznacza wzrost o 37,92 % w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w IV kwartale 2020 roku 12 488 711,08 zł.

Narastająco, wstępna wielkość przychodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku ukształtowały się na poziomie 82 956 960,40 zł, co stanowi 28,57 % wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie 2020 roku, w wysokości 64 520 806,49 zł.