Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku

13/01/2021 Raporty bieżące 6/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Dadelo S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w IV kwartale 2020 roku wynosi 12 517 tys. zł, co oznacza wzrost o 60% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w IV kwartale 2019 roku (7 807 tys. zł).

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku ukształtowały się na poziomie 64 549 tys. zł, co stanowi 94% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 33 380 tys. zł.