Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w II kwartale 2023 roku 

04/07/2023 Raporty bieżące 18/2023

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. (“Spółka”) informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży przez Spółkę w II kwartale 2023 roku wyniosła 70 098 tys. zł, co oznacza wzrost o 69,09% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w II kwartale 2022 roku (41 455 tys. zł). Narastająco, od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 98 375 tys. zł, co oznacza wzrost o 61,66% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w I półroczu 2022 roku (60 852 tys. zł). Głównymi czynnikami wzrostu są stale rosnąca oferta sklepu, ciągle rosnąca popularność marki Centrumrowerowe.pl oraz otwarcie pierwszego sklepu stacjonarnego w Warszawie.