Wysokość przychodów osiągniętych w II kwartale 2022 roku

05/07/2022 Raporty bieżące 12/2022

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży przez Spółkę w II kwartale 2022 roku wyniosła 41.388 tys. zł, co oznacza wzrost o 37,07% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w II kwartale 2021 roku (30.195 tys. zł.) Narastająco od początku roku wstępna sprzedaż wyniosła 60.785 tys zł. co oznacza wzrost o 40,73% do przychodów osiągniętych w I półroczu 2021 roku (43.193 tys zł.). Głównymi czynnikami wzrostu są stale rosnąca oferta sklepu oraz rosnąca popularność marki Centrumrowerowe.pl.