Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2021 roku

08/04/2021 Raporty bieżące 15/2021

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży przez Spółkę w I kwartale 2021 roku wyniosła 12.890 tys. zł, co oznacza wzrost o 41% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w I kwartale 2020 roku (9.164 tys. zł).