Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte III kwartale 2021 roku

04/10/2021 Raporty bieżące 28/2021

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w III kwartale 2021 roku wynosi 22.538 tys. zł, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w III kwartale 2020 roku (19.052 tys. zł).

Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 września 2021 roku ukształtowały się na poziomie 65.731 tys. zł, co stanowi 26% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 52.032 tys. zł.