Powołanie członka Rady Nadzorczej DADELO S.A.

27/06/2023 Raporty bieżące 16/2023

Zarząd DADELO S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę, na mocy której powołano, z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ernesta Pujszo.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Ernesta Pujszo.

Ernest Pujszo posiada wykształcenie wyższe ze stopniem doktora nauk chemicznych. Pracę doktorską obronił na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej w 2015 roku.

Nowy członek Rady Nadzorczej działa obecnie jako Dyrektor Handlowy w Oponeo.pl S.A., gdzie zajmuje się nadzorem nad pionem handlowym spółki, co obejmuje m.in. kontakty z producentami i dostawcami oraz relacje z klientami. Pracę w OPONEO.PL S.A. rozpoczął w 2008 roku jako koordynator rynków zagranicznych tworząc dział sprzedaży zagranicznej, a następnie koordynując rozwój spółki na obecnie kilkunastu rynkach.

Ernest Pujszo pełni również funkcję Prezesa Zarządu w OPONEO Lastik Satş ve Pazarlama Dş Ticaret Limited Şirketi, Członka Zarządu w OPONEO.CO.UK LTD i OPONEO.COM INC., prokurenta w Oponeo.de GmbH i Członka Rady Nadzorczej w spółce Rotopino.pl S.A.

Pan Ernest Pujszo nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pani Ernest Pujszo nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.