Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

30/05/2023 Raporty bieżące 9/2023

Zarząd Spółki DADELO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 10:00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące NWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dadelo.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.