Korekta numeru raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 13.01.2021

15/01/2021 Raporty bieżące 7/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Dadelo S.A. przekazuje korektę do raportu ESPI nr 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku – przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku.
Korekta raportu związana jest ze zidentyfikowaniem błędu pisarskiego dotyczącego numeru raportu. Raport opublikowany został pod numerem 1/2021 podczas gdy prawidłowy numer to 6/2021.


Treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.