Informacja o zawarciu istotnej umowy DADELO SPÓŁKA AKCYJNA

20/04/2021 Raporty bieżące 17/2021

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 16/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 roku informuje, że w dniu 20 kwietnia 2021 roku zostały zawarte dwie umowy przedwstępne dotyczące udziału w nieruchomości nabytego przez Emitenta w przetargu wskazanym w ww. raporcie.

W ramach ww. umów przedwstępnych Emitent zobowiązał się do wydzielenia i przeniesienia na osobę fizyczną siedemnastu lokali za zapłatą ceny w kwocie 4.458.864,04 zł brutto oraz przeniesienia pozostałej części udziału w ww. nieruchomości (745761/2240164) na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zapłatą ceny w kwocie 25.015.210,37 zł brutto.

Ostateczny termin zawarcia umów przyrzeczonych został ustalony na dzień 31 grudnia 2021 roku.