Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

14/07/2023 Raporty bieżące 22/2023

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Dadelo S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby zarządzającej informujące o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu niniejszego raportu.