Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

20/06/2023 Raporty bieżące 12/2023

Zarząd Dadelo S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby zarządzającej informujące o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu niniejszego raportu.