Informacja o doręczeniu postanowienia o przybiciu

12/04/2021 Raporty bieżące 16/2021

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że pełnomocnikowi Emitenta doręczono postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 26 stycznia 2021 roku wydane w sprawie o sygn. akt XII Co 7243/18 dotyczące licytacji, której przedmiotem było nabycie udziału 878690/2240164 części nieruchomości o nr KW BY1B/00122747/6 położonej w Bydgoszczy przy ul. Grottgera 4 zabudowanej budynkiem (dalej „Nieruchomość”) – zabudowania obejmują część biurową oraz niewydzielone lokale mieszkaniowe.

Emitent był jedynym oferentem w toku licytacji i uzyskał przybicie na kwotę 29.182.220,00 zł. Dokonanie planowanej transakcji obejmującej nabycie po korzystnej cenie powierzchni biurowej w atrakcyjnej lokalizacji co pierwotnie stanowiło element strategii budowy zaplecza dla prowadzonej przez Emitenta działalności. Nabycie budynków biurowych w ramach okazyjnych warunków w postępowaniu egzekucyjnym miało wzmocnić potencjał przedsiębiorstwa Emitenta.

Do nabycia lokali mieszkalnych w ramach zabudowań położonych na Nieruchomości doszło w sposób uboczny przy okazji głównej transakcji. Emitent w trakcie rozmów z podmiotami zainteresowanymi nabyciem ww. części zabudowań ustalił możliwość atrakcyjnego zbycia całego nabytego udziału. W wyniku finalizacji tych rozmów Emitent planuje zbyć nabyty udział w całości ze względu na okazyjną możliwość sprzedaży. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na lepszą realizację pierwotnych założeń Emitenta dotyczących rozbudowy jego zaplecza gospodarczego.

W związku z ustaleniem wszystkich okoliczności transakcji, w dniu publikacji niniejszego raportu Emitent dokonał płatności kwoty przybicia.