Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

16/01/2024 Raporty bieżące 2/2024

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej “Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2024 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1.raporty kwartalne:
a.za I kwartał 2024 roku – 23 maja 2024 roku,
b.za III kwartał 2024 roku – 7 listopada 2024 roku,

2.raport za I półrocze 2024 roku – 14 sierpnia 2024 roku,

3.raport roczny za rok 2023 roku – 29 kwietnia 2024 roku.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2024 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.