Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

09/01/2023 Raporty bieżące 2/2023

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2023 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. raporty kwartalne:
a. za I kwartał 2023 roku – 24 maja 2023 roku,
b. za III kwartał 2023 roku – 8 listopada 2023 roku,

2. raport za I półrocze 2023 roku – 17 sierpnia 2023 roku,

3. raport roczny za rok 2022 roku – 5 kwietnia 2023 roku.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz II kwartał 2023 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.