Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

28/01/2021 Raporty bieżące 8/2021

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawa o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. raporty kwartalne:

a. za I kwartał 2021 roku – 24 maja 2021 roku,

b. za III kwartał 2021 roku – 15 listopada 2021 roku,

2. raport za I półrocze 2021 roku – 23 sierpnia 2021 roku,

3. raport roczny za rok 2020 roku – 8 kwietnia 2021 roku.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.