Strategia

Celem strategicznym Spółki jest wzrost udziału w rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10% w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat). Na Datę Prospektu Spółka szacuje swój udział na ok. 1% na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej sprzedawanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez sprzedaż elektroniczną.

  • Dynamiczny rozwój działalności Spółki w podstawowym segmencie
  • Rozszerzenie portfela oferowanych produktów
  • Poszerzenie bazy klientów
  • Dalszy rozwój Spółki dzięki nabywaniu nowych podmiotów i inwestycjom w nowe rozwiązania technologiczne
  • Dalsza poprawa rentowności