Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2022 i 2023

11/06/2022 Raporty bieżące 11/2022

Zarząd Dadelo S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2022-2023. Wybranym podmiotem jest spółka HLB M2 AUDIT PIE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 41/27, wpisana na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4123.

Umowa z wybraną firmą audytorską ma zostać zawarta na okres dokonania ustawowego badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. oraz od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Rada Nadzorcza przy wyborze wzięła pod uwagę kompetencje i doświadczenie wybranego audytora.