Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w IV kwartale 2022 roku

04/01/2023 Raporty bieżące 1/2023

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w IV kwartale 2022 roku wynosi 20 447 892 zł, co oznacza wzrost o 18,71 % w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w IV kwartale 2021 roku, w wysokości 17 224 788 zł.

Narastająco, wstępna wielkość przychodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wynosi 114 902 985 zł, co stanowi 38,51 % wzrostu względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie 2021 roku, w wysokości 82 956 960 zł.