Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w III kwartale 2022 roku

03/10/2022 Raporty bieżące 17/2022

Zarząd Dadelo S.A. “Spółka” informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży osiągnięta przez Spółkę w 3 kwartale 2022 roku wyniosła 34.424 tys. zł, co oznacza wzrost o 52,7% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w 3 kwartale 2021 roku 22.539 tys. zł. Narastająco od początku bieżącego roku wstępna sprzedaż wyniosła 94.455 tys. zł, co oznacza wzrost o 43,7% do przychodów osiągniętych po 3 kwartałach 2021 roku 65.732 tys. zł. Głównymi czynnikami wzrostu są stale rosnąca oferta sklepu oraz rosnąca popularność marki Centrumrowerowe.pl.