Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2023 roku

04/04/2023 Raporty bieżące 3/2023

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży przez Spółkę w I kwartale 2023 roku wyniosła 28 277 tys. zł, co oznacza wzrost o 45% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w I kwartale 2022 roku (19 397 tys. zł).