Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w I kwartale 2022 roku

07/04/2022 Raporty bieżące 5/2022

Zarząd Dadelo S.A. (“Spółka”) informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży przez Spółkę w I kwartale 2022 roku wyniosła 19 230 tys. zł, co oznacza wzrost o 49% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w I kwartale 2021 roku (12.890 tys. zł).