Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

14/04/2022 Raporty bieżące 8/2022

Zarząd Spółki DADELO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 11 maja 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 11.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.