Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

20/04/2023 Raporty bieżące 5/2023

Zarząd Spółki DADELO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 17 maja 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 13:30 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw. Wszelkie pozostałe dokumenty i informacje dotyczące ZWZ, zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem www.dadelo.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie.