Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR

13/12/2022 Raporty bieżące 19/2022

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Dadelo S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał powiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od osoby zarządzającej informujące o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.