Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku

27/01/2022 Raporty bieżące 3/2022

Zarząd Dadelo S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej “Emitent”) niniejszym informuje, że raporty okresowe Emitenta w roku 2022 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1.raporty kwartalne:

– za I kwartał 2022 roku 24 maja 2022 roku,
– za III kwartał 2022 roku 9 listopada 2022 roku,
2.raport za I półrocze 2022 roku 18 sierpnia 2022 roku,
3.raport roczny za rok 2021 roku 6 kwietnia 2022 roku.

Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych