Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w II kwartale 2021 roku DADELO SPÓŁKA AKCYJNA

10:23 06/07/2021 Raport bieżący 23/2021, Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Dadelo S.A. („Spółka”) informuje, iż wstępna wysokość przychodów netto ze sprzedaży przez Spółkę w II kwartale 2021 roku (z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości) wyniosła 30.182 tys. zł, co oznacza wzrost o 26,7% w stosunku do wysokości przychodów osiągniętych w I kwartale 2020 roku (23.816 tys. zł.)

Narastająco od początku roku sprzedaż wyniosła 43.072 tys zł. co oznacza wzrost o 30,6% do przychodów osiągniętych w I półroczu 2020 roku (32.980 tys zł.)