Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DADELO SPÓŁKA AKCYJNA

16:13 02/06/2021 Raport bieżący z plikiem 19/2021, Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki DADELO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się o godz. 13.00 w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, wzór formularza do głosowania przez pełnomocnika oraz wzory pełnomocnictw.