Historia

Historia Spółki sięga grudnia 2015 r. kiedy to spółka CCR Sport sp. z o.o. zawiązała wehikuł inwestycyjny pod firmą Dadelo sp. z o.o. W dniu 20 kwietnia 2016 r. CCR Sport sp. z o.o. oraz Oponeo zawarły umowę inwestycyjną, w wyniku realizacji której w spółce CCR Sport sp. z o.o. została wydzielona zorganizowana część przedsiębiorstwa zawierająca całość aktywów wykorzystywanych do obsługi sprzedaży internetowej funkcjonującą pod nazwą CentrumRowerowe.pl. Aktywa te wniesiono następnie do Dadelo sp. z o.o., w której Oponeo objęło 50 % udziałów.

30 listopada 2017 r., na skutek decyzji Zgromadzenia Wspólników, Dadelo sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną działającą pod firmą Dadelo S.A.

Rok 2018 to czas intensywnego rozwoju sklepu internetowego, w tym powstanie systemu niezbędnego do obsługi klienta (system web, WMS, utrzymanie domen), a także rozbudowy oferty produktowej Spółki.

W lutym 2019 r., w wyniku kolejnych transakcji kupna-sprzedaży akcji zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki (w dniu 4 lutego 2019 r. Oponeo zawarła umowę sprzedaży akcji z Władysławem Tołyszem, zaś 11 lutego 2019 r. z Arkadiuszem Kocembą oraz Sewerynem Rutkowskim), Oponeo objęło 100 % akcji w Spółce i tym samym Dadelo S.A. stała się spółką całkowicie kontrolowaną przez Oponeo, do której grupy kapitałowej należy.