Dadelo S.A. zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji i wprowadzić akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bydgoszcz, 27.11.2020 r. – Dadelo S.A. (dalej „Spółka” lub „Dadelo”) poinformowała o  zamiarze przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej „Oferta”).

Dadelo, należąca do Grupy Oponeo, jest jednym z największych i najdynamiczniej rozwijających się podmiotów działających na polskim rynku e-commerce, wyspecjalizowanym w sprzedaży rowerów, części i akcesoriów oraz odzieży rowerowej. Spółka prowadzi sprzedaż on-line przez sklep internetowy działający pod marką centrumrowerowe.pl.

Odbiorcami produktów Dadelo są głównie klienci indywidualni, począwszy od sporadycznych użytkowników rowerów, przez zaawansowanych amatorów po profesjonalistów. W ofercie Spółki znajdują się wszystkie rodzaje rowerów, od rowerów miejskich, poprzez nowoczesne rowery trekkingowe lub crossowe, a kończąc na wysokiej klasy rowerach szosowych, górskich, czasowych oraz rowerach elektrycznych. Ponadto, istotnym elementem oferty są części oraz akcesoria rowerowe. W ofercie Dadelo znajduje się ok. 12 tys. produktów (SKU) około 200 renomowanych marek.

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020, Dadelo obsłużyła ponad 200 tys. zamówień internetowych, a wartość średniego zamówienia wyniosła prawie 260 PLN.       

Dzięki przynależności do Grupy Oponeo, Spółka korzysta z doświadczenia i kompetencji w budowaniu i zarządzaniu biznesami e-commerce na polskim rynku (w tym w szczególności budowania bazy klientów, marketingu SEM/SEO, rozwiązań IT oraz logistyki).

Działamy na sprzyjającym i bardzo perspektywicznym rynku. Mamy unikalną pozycję na styku wielu sprzyjających trendów rynkowych i społecznych. Z jednej strony bardzo szybko rosnący rynek
e-commerce, w którym mamy duże doświadczenie zdobyte w Oponeo.pl, z drugiej popularyzacja zdrowego trybu życia, dynamicznie rosnąca popularność rowerów, używanych zarówno do codziennego poruszania się w miastach, jak i do rekreacji i sportu. Rozwijana jest także infrastruktura rowerowa, co  ważne nie tylko w miastach. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, a także nasze duże doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu biznesami e-commerce, jestem przekonany, że Dadelo będzie nadal szybko się rozwijać, dynamicznie powiększając swoje udziały rynkowe  –
mówi Ryszard Zawieruszyński, Prezes Zarządu Dadelo

Kluczowe Przewagi Konkurencyjne i Strategia Spółki

Wykorzystując swoje przewagi konkurencyjne, Dadelo zamierza kontynuować rozwój działalności w obszarze handlu w segmencie e-commerce, dążąc do poszerzenia swojej oferty, zwiększenia bazy klientów i przychodów ze sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości oferty produktowej i obsługi klienta. Celem strategicznym Spółki jest wzrost udziału rynku rowerów, akcesoriów, części i ubrań rowerowych do poziomu 10% w perspektywie średnioterminowej (3-5 lat). Obecnie Spółka szacuje swój udział na ok. 1% na rynku sprzedaży rowerów, części i akcesoriów rowerowych oraz odzieży rowerowej sprzedawanych zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i poprzez sprzedaż elektroniczną.

Kluczowe elementy strategii Spółki to :

  • Dynamiczny rozwój działalności Spółki w podstawowym segmencie
  • Rozszerzenie portfela oferowanych produktów
  • Poszerzenie bazy klientów
  • Dalszy rozwój Spółki dzięki nabywaniu innych podmiotów i inwestycjom w nowe rozwiązania technologiczne
  • Dalsza poprawa rentowności

Środki pozyskane z Oferty Spółka zamierza w większości wykorzystać na rozbudowę oferty produktowej do 20-25 tys. SKU oraz na rozwój infrastruktury magazynowej.

Elementy equity story

  • Duży potencjał rynku w Polsce (wartość rynku rowerów, części, akcesoriów i odzieży rowerowej szacowany jest na ok. 4 mld PLN). Rynek rośnie bardzo szybko ze względu na trendy społeczne związane ze zdrowym stylem życia oraz zmianami w sposobie przemieszczania się po miastach (unikanie komunikacji miejskiej, zatłoczonych ulic) przy jednoczesnym rozwoju drogowej infrastruktury rowerowej
  • Rozdrobnienie rynku rowerowego, zarówno pod względem producentów, jak i sprzedawców, co umożliwia szybsze zdobywanie rynku
  • Dynamiczny rozwój e-commerce, przy czym w segmencie rowerowym jest duża bariera wejścia, związana z potrzebami kapitałowymi na zatowarowanie oraz kosztami logistyki. Obecnie w Polsce nie ma dużych podmiotów w tym segmencie – dzięki realizacji załozeń dotyczących rozwoju środkom pozyskanym z oferty Dadelo ma szansę stać się długoterminowym liderem rynku w Polsce
  • Realizacja celów emisyjnych ze środków z Oferty, pozwoli Dadelo, jako jedynemu podmiotowi w Polsce (zarówno w segmencie e-commerce jak i sieci sklepów stacjonarnych) oferować tak szeroki zakres SKU (20-25 tys.) w sektorze rowerów, części i akcesoriów rowerowych
  • Sprawdzony know-how z Oponeo.pl (zwiększenie udziałów w rynku z 1% do 35% w 10 lat i trzydziestokrotny wzrost obrotów) – wykorzystanie doświadczenia i zasobów na większym niż opony rynku rowerowym

Najważniejsze informacje dotyczące Oferty

W ramach Oferty Spółka zaoferuje łącznie nie mniej niż 1 (jedną) oraz nie więcej niż 4.600.000 (cztery miliony sześćset tysięcy) nowoemitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii C, o wartości nominalnej 0,20 zł każda. O ile wszystkie nowoemitowane akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu Oferty będą stanowić one 40,11% kapitału zakładowego Spółki, uprawniając tym samym do 4.600.000 głosów stanowiących 40,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oferta stanowić będzie ofertę publiczną kierowaną do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce. Spółka oraz akcjonariusze kontrolujący zawrą umowy lock-up na okres nie dłuższy niż 360 dni od daty pierwszego notowania akcji. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji (w tym akcji oferowanych w ramach Oferty) do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW. Warunkiem przeprowadzenia Oferty jest uzyskanie wszystkich wymaganych zgód ze strony Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyniki finansowe

W pierwszej połowie 2020 r. przychody Spółki wyniosły 33 mln zł (+113% r/r), a wynik EBITDA 3,5 mln zł, co oznacza ok.10-krotny wzrost r/r. 

Spółka będzie informować o kolejnych krokach dotyczących IPO po zatwierdzeniu prospektu przez KNF oraz rozważeniu warunków rynkowych i innych czynników.

Doradcami procesu IPO spółki Dadelo S.A. są: Trigon Dom Maklerski – Menedżer Oferty, cc group sp zoo – Doradca Zarządu oraz DLA Piper Giziński Kycia sp.k. – Doradca Prawny.